Ekologiskt kött
Vi har valt att certifiera vår gård till KRAV
 


"Grunden för den ekologiska produktionen är en omsorg
om naturens grundläggande funktioner och global solidaritet.
Målsättningen är att bedriva en långsiktigt hållbar
och ur konsumentens synvinkel förtroendeingivande produktion
av livsmedel och andra produkter av hög kvalité.
Den ekologiska produktionen strävar efter att
stärka banden mellan landsbygd och
tätort samt mellan producent och konsument,
Bland annat genom öppenhet kring verksamheten."

- KRAVs stadgar (§4)


Vi har även valt att föda upp våra djur enbart på bete- och vallensilage.
Gräs och örter är rika på omega 3-fettsyror.
Beteskött är extra smakrikt och är av högsta kvalité.
Uppfödningstakten sker på ett långsamt och naturligt sett,
när djuren får äta det de från början är anpassade för.
Slaktkroppen får en hög grad av insprängt fett, marmorering,
vilket gör köttet saftigt och smakrikt.